Konfirmasjon


Konfirmasjonstiden i kirken er ikke bare for deg som tror. Å være konfirmant i kirken er like mye for deg som tviler eller bare er nysgjerrig. 

Er du 14 år og har lyst til å konfirmera deg?Me har konfrimantundervisning i Tysnes kyrkja rett etter skuletid annakvar veke. Me snakkar saman om tru og tema som er aktuelle for deg som er 14 år. Me deltek på festival på Langevåg, går på Pilegrimstur og reiser til Solgry på leir. Me vert betre kjende med oss sjølv og kyrkja. Til våren vert det fine konfirmasjonsgudstenester for å feira DEG.

Vil du vita meir kan du lesa meir her: https://kirken.no/nn-NO/konfirmasjon/10-gode-grunnar/

Innmeldingskjema får du ved å venda deg til Tysnes kyrkjekontor 48123310/ 48123170

Velkommen som konfirmant.

 

Konfirmasjonsdatoar for 2022 vert fylgjande:

Onarheim kyrkje: søndag   08.05.22 kl. 10.30
Uggdal kyrkje: søndag 08.05.22 kl.12.30
Tysnes kyrkje:  søndag 15.05.22  kl. 11.00