Gravferd


Begravelsen er den siste handlinga som fellesskapet gjer for eit menneske. Gravferda er ei viktig hending i familien og vennekretsen, der tek vi farvel med den som er død. Vi takkar for livet som har vore og overlet den døde i Gud sine hender.

Det vanlege er at ein etter eit dødsfall tek kontakt med eit gravferdsbyrå, som gjev beskjed vidare til kyrkjekontoret. Presten vil ta kontakt med dei pårørande for samtale. Dersom du ikkje ønskjer å nytta gravferdsbyrå, tek du kontakt med kyrkjekontoret direkte. Betalingssatsar ved gravferd der avdøde var busett i ein annan kommune er kr. 10.750.-