Dåpen


Dåpen er en av de store dagene i familien. Dåpsdagen er en markering og feiring av barnet som er født. Men den er noe mer. Dåp er ett av kirkens to sakrament. Det er en hellig handling kirken utfører på oppdrag fra Jesus.

Dei som ønskjer dåp tek kontakt med kyrkjekontoret for å avtala ein dato. Du vil få tilsendt skjemaet "Dåpsmelding"

Barnet skal ha minst to fadrar, maksimum seks. Foreldra kan ikkje vera fadrar sjølve. 

Barnedåpen skjer normalt i høgmessa på søndagar, men i enkelte høve kan ein også leggja dåpen til eiga dåpsgudsteneste. I veka før dåpsdagen tek presten kontakt med foreldra for å gjennomføra ein dåpssamtale.