Årsmelding for Tysnes sokn


Årsmøte og årsmelding for Tysnes sokn
 
Sundag 02 februar vart det like etter gudstenesta halde årsmøte for Tysnes sokn. Ein god handfull tok seg tid til å vere med på gjennomgang av rekneskap og årsmelding frå soknerådet. Det var høve til spørsmål og samtale undervegs. Mellom anna vart det etterlyst meir informasjon rundt gjevartenesten til kyrkjelydspreststillinga. Dette vil bli teke fatt i snarast.
Dei som vil lese årsmeldinga kan klikke seg vidare her: Årsmelding 2013.pdf

Tilbake