Sokneråda


Sokneråda har ansvar for det åndelege livet i soknet, dei har avgjerdsmynde i ein del saker som gjeld gudstenester, og dei har ansvar for aktiviteten i kyrkja, m.a. er det dei som avgjer saker om utleige. Plan for konfirmantopplæringa vert fastsett av sokneråda, og dei har også ansvar for dåpsopplæring og diakoni. Arbeidsfelta er med andre ord mange og utfordrande. Dei sokneråda som vart valde hausten 2019 er valde for perioden 1. oktober 2019 - 31. desember 2023.
 

 

Tysnes sokneråd
Arne Leite, leiar
Øystein Flakke
Lorentz Lunde
Silje Lunde
Johanne Dalland
Hildegunn Berge
Anette Kårstad, 1.vara

 

Uggdal og Reksteren sokneråd
Linn Larssæther Frøkedal, leiar
Endre O Epland
Jan Økland
Irene Birkås Hetle
Berit Karin Berntsen
Anna Sofie Epland
Torhild Ingebjørg Flatråker, 1. vara 
 

Onarheim sokneråd
Grethe Barmen, leiar
Magne Storesætre
Leif Magne Hovland
Stig Allan Brandvik
Harriet Førdedal

Sissel Karin Clausen
Elin Meland, 1.vara

Tilbake