Fellesrådet


Fellesrådet er sett saman av to medlemmer frå kvart sokneråd, saman med sokneprest og ein kommunal representant. Rådet har ansvar for økonomistyringa i prestegjeldet, for vedlikehald av kyrkjene og kyrkjegardane, og har tilsetjings- og arbeidsgjvaransvar for dei kyrkjeleg tilsette (med unntak av prest).

 

Leiv Magne Hovland, leiar
Johanne Dalland
Silje Lunde
Endre O. Epland
Linn Larssæther Frøkedal
Stig Allan Brandvik
Marit Isaksen Espedalen, sokneprest
Kåre Martin Kleppe, kommunerepresentant

Tilbake