JUL 2021


Det vert påmelding til Julaftan og Juledag sidan det pga av gjeldane smittevernsreglar berre er inntil 50 personar som kan delta på gudsteneste i kyrkja.

 

JUL  2021

Iflg FHI og RDNK sine reglar, er det no ein begrensning på 50 personar som kan vera med på gudstenesta i jula, det vert difor påmelding til kyrkjekontoret innan måndag 20.12.

 

24.12 Julaftan

Reksteren kyrkje gudsteneste kl. 11.00  (plass til 40 personar)

Påmelding innan måndag 20.12 til kyrkjekontoret tlf: 48123170 / 48123310

 

Uggdal kyrkje gudsteneste kl. 12.30  (plass til 50 personar)

Påmelding innan måndag 20.12 til kyrkjekontoret tlf: 48123170 / 48123310

 

Tysnes kyrkje gudsteneste kl. 14.00  (plass til 50 personar)

Påmelding innan måndag 20.12 til kyrkjekontoret tlf: 48123170 / 48123310

 

Onarheim kyrkje gudsteneste kl. 16.00   (plass til 50 personar)

Påmelding innan måndag 20.12 til kyrkjekontoret tlf: 48123170 / 48123310

 

 

1.Juledag 25.12 Tysnes kyrkje gudsteneste kl. 12.00  (plass til 50 personar)

Påmelding innan måndag 20.12 til kyrkjekontoret tlf: 48123170 / 48123310

Tilbake